[BLOG:]: De Commissie Borstlap leidt aan ‘acute sociale isolatie’

[BLOG]: 'de Commissie Borstlap lijdt aan 'acute sociale isaolatie' door Tony de Bree, auteur van 'Groeien zonder te groeien'.

Introductie.

Gisteren las ik ‘Vast contract MOET weer norm worden’ in Trouw van Christiaan Pelgrim. Met die kop als samenvatting van een van de belangrijkse aanbevelingen van de Commissie Borstlap.

De Commissie Bortslap baseert ‘wat er MOET gebeuren’ op compleet verkeerde veronderstellingen, uitgangspunten en dogma’s zoals Meino Zandwijk ze noemt. Hier zijn ze:

Uitgangspunt 1 van Borstlap: ‘Nederland is een fabriek’.

De heer Bortslap is er eentje van de oude stempel die mensen als ‘hulpmiddelen’ ziet (‘resources’).

Borstlap hanteert het oude beeld van de Industriële Revolutie waarbij Nederland een ‘fabriek’ is waar ‘zoveel mogelijk geproduceerd moet worden’ om ‘moet maximale winst te halen’  want we economie ‘MOET’ groeien. Daarbij moet je ‘resources’ zo optimaal inzetten (grond, kapitaal en arbeid), want anders ‘ben je ‘suboptimaal bezig’.

Tony: is dat zo. Nee, al lang niet meer. We leven juist in een globale kennis economie (zie mijn promotieonderzoek) waarbij echte waarde wordt gecreeerd door het vrijwillig gebruiken van kennis en ervaring, van informatie en van data. En dat doe je niet onder ‘dwang’.

Uitgangspunt 2 van Borstlap: ‘Mensen zitten in de wachtkamer en popelen om een vaste baan te krijgen’. 

‘We hebben voor 40-50 miljard Euro op de bank zitten’. ‘En die moeten of ze willen of niet ‘ingezet worden’. En ik maar denken dat er ‘mensen’ op de bank zitten. Het wereldbeeld van Borstlap gaat er vanuit dat er een helemaal mensen ‘in de wachtkamer zitten’. En die mensen willen niets anders willen dan ‘een vaste baan hebben’.

Volgens Bortslap is de situatie in Nederland ‘optimaal’ als iedereen (ook als is dat gedwongen) weer een vaste baan heeft.

Tony: Is dat zo? Nee natuurlijk niet. ik ken veel mensen waaronder ikzelf die zelf de keuze hebben gemaakt om niet of niet meer voor een vaste baan bij een dinosaurier te werken (zie mijn LinkedIn profiel).

Uitgangspunt 3 van Borstlap: ‘Gewone mensen ‘weten niet wat goed voor ze is, dus dan beslissen wij wel voor ze’. 

Het hele rapport straalt de oude, traditionele visie op de maatschappij uit van opnieuw het begin van de Industriele Revolutie: je hebt mensen die hoog opgeleid zijn en ‘het grouw’ is niet in staat om zelf goede beslissing te nemen. Dus ‘daarom moeten wij (‘de elite’) het wel ‘voor ze doen’.

‘Gewone mensen ‘weten niet wat goed voor ze is’

Tony: Is dat zo? Nee natuurlijk niet. Al lang niet meer. Er zijn veel hoogopgeleide mensen en iedereen is goed geinformeerd via alle media. En de stelling dat sommige mensen (mensen in Commissies bv) en ‘de elite’ het altijd beter weten en adviseren wat goed is aantoonbaar onjuist gebleken. Zie de ‘Toeslagen crisis’.

Conclusie: de Commissie Bortslap lijdt aan ‘acute sociale isolatie’.

Ik ben gek op diagnoses stellen en in het geval van de Commissie Borstlap is er maar een conclusie mogelijk: men lijdt aan wat ik ‘acute sociale isolatie noem’. Het is een beetje alsof je 12 jaar in de gevangenis hebt gezeten zonder Internet en je wordt weer losgelaten. Ik herken het zelf een beetje toen ik bij ABN Amro op het hoofdkantoor in de A-toren op de Zuid-As, in ‘Mordor’ werkt.

Dus moeten de leden van de 2e Kamer deze aanbevelingen helemaal niet overnemen als ze echt de belangen van Nederlands om zelf te kiezen willen beschermen.

Nog een prettige dag.
Tony de Bree

p.s.
Volg me op LinkedIn hier. Je kunt me bereiken op 06-34387806 (liefst WhatsApp). Ik niet zo van emailen…
p.p.s.
Niet alleen de Commissie Borstlap leidt aan ‘Acute sociale isolatie’, ook andere initiatieven als ‘Invest-NL’ van Wouter Bos lijdt aan een ernstige vorm daarvan. Zie hier.

About the Author: Tony de Bree

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.