[BLOG]: Wat hebben studenten echt aan opleidingen ‘Entrepreneurship’?

'Wat hebben studenten aan die opleidingen 'Entrepreneurship'?' door Tony de Bree

Binnenkort beginnen er weer veel minors en andere opleidingen ‘entrepreneurship’. Hebben de studenten daar echt wat aan? Volgens Tony vaak niet. In dit blog 1e blog over’succesvol ondernemerschap, beschrijft hij waarom niet.
Goede morgen.

De afgelopen jaren heb ik mijn eigen transitie van ‘bankier’ tot succesvol ondernemer zelf veel opleidingen gevolgd online en offline, veel dure opleidingstrajecten bij business schools gezien vanwege executives die ik coach en veel workshops, masterclasses en gastcolleges gegeven. Aan starters, startups, scale-ups, executives, 50plussers en ‘multi-probleemjongeren’.

Voor al die doelgroepen (er vooral de doelgroepen die veel geld hebben..of omdat hun bedrijf betaalt…) zijn verschillende soorten opleidingen ‘ondernemerschap’ en ‘entrepreneurship’ heel hot. Maar vergroten die opleidingen nu echt de slaagkans van die mensen en van hun eventuele onderneming. In de praktijk aantoonbaar niet.

Wat is het doel van een opleiding ‘Entrepreneurship’?

Het doel van een opleiding ‘Entrepreneurship’ zou naar mijn mening moeten zijn het studenten helpen met:

 1. Uitzoeken of ze geschikt zijn voor het ondernemerschap.
 2. Uitzoeken wat hun kwaliteiten zijn.
 3. Uitzoeken hoe ze met het juiste idee betalende klanten kunnen krijgen en houden.
 4. En dat in de praktijk ook succesvol te leren doen.

Om hierdoor de slaagkans van waar studenten, docenten en de Overheid kostbare tijd, geld en energie in stoppen te vergroten.

Waarom de meeste opleidingen ‘Entrepeneurship’ het doel niet bereiken.

Daarbij valt me een aantal dingen op mbt de inhoud van de verschillende opleidingen inclusief op veel hogescholen en dure business schools (in het Nederlands en in het Engels):

 • Veel docenten zijn zelf nooit succesvol ondernemer geweest.
 • Er wordt te veel nadruk gelegd op ‘iets’ doen.
 • Het belang van ‘passie’ wordt enorm overdreven.
 • Er wordt te veel nadruk gelegd op ‘een idee hebben’ in plaats van op de ‘kwaliteit’van het idee.
 • Het is veel te theoretisch in plaats van de echte dagelijkse praktijk.
 • Er wordt te veel gebruik gemaakt van o.a. hoorcolleges in plaats van blended learning.
 • Er wordt te weinig nadruk gelegd op het omgaan met tegenslagen (‘dealing-with-adversity’).
 • Er wordt met methoden en hulpmiddelen gewerkt die niet geschikt zijn voor de doelgroep en het doel.

En wat mij betreft de belangrijkste:

Het gaat over ‘ondernemen’ in plaats van ‘geld verdienen’. 

Conclusie.

Het doel van opleidingen zou moeten zijn om mensen waaronder studenten, maar ook seniors, probleemjongeren en mensen die hun vaste baan hebben verloren zo effectief en efficient voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt. Op een aantal uitzonderingen na, wordt dat doel voor veel ‘ondernemerschap’ en ‘entrepreneurship’ opleidingen inclusief dure trajecten op business schools niet gehaald.

Het kan en moet anders zoals ik zelf al jarenlang door schade en schande heb geleerd en vanaf 2001 aan duizenden thuiswerkers en online freelancers heb mogen leren.

En over wat innovatieve docenten en opleidingsinstituten doen, gaat mijn volgende blog.

Tot snel.
Tony

p.s. Volg me op Facebook, Twitter (@tonydebree, @2urigewerkdag & @ideetotstartup, speciaal voor ‘Kan het vliegen?’), Instagram (‘tony.de.bree’) en volg me op Linkedin voor nieuws, speciale aanbiedingen, coupons & gratis e-books.

About the Author: admin

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.